DAUW is de voltooiing van de laatste wens van cameraman Hans Essenberg.

In 1994 / 95 maakt hij samen met regisseur Ben Jurna een serie over Nederlandse moderne kunst en filmde daarvoor o.a. de jonge kunstenaar Marc Mulders. In het verloop der jaren komen Hans en Marc elkaar af en toe tegen; zo ook ontmoet hij, samen met cameravrouw Carrien Dijkstra, Marc Mulders bij een viewing.

Begin 2006 treffen zij elkaar weer en Hans is nog steeds gefascineerd door het werk van Marc Mulders. "Daar zou eens een film over gemaakt moeten worden", zegt hij. Even daarvoor heeft hij te horen gekregen dat hij ongeneeslijk ziek is en nog maar korte tijd van leven heeft. Dat brengt hem tot de woorden: "Ben en Carrien, verkoop mijn huis als ik dood ben en maak die film."

Marc wordt in de plannen betrokken en in de zomer van 2006 worden de eerste shots gedraaid, nog in aanwezigheid van Hans. Najaar 2006 overlijdt Hans. Marc, Ben en Carrien werken door aan zijn laatste wens. Een jaar wordt er gefilmd, geleid door de 4 seizoenen die in Marc's werk ook zo'n belangrijke rol spelen. Thanassis Pliakis neemt de verantwoording voor het geluid en Hinne Brouwer voor de montage. De muziek wordt gecomponeerd en uitgevoerd door Truusje Melissen en Louis Ter Burg. Er ontstaat een bijzondere documentaire over een bijzonder kunstenaar.

Juni 2008 is de film "DAUW" klaar: de nalatenschap is voltooid, de erfenis is ingelost.

'Van dat waarover niet kan worden gesproken, moet men zwijgen', aldus de filosoof Wittgenstein.

Daarover gaat DAUW. Het onbenoembare zichtbaar maken. Niet het verhalende, de geschiedenis, de jeugd van de kunstenaar, het anekdotische, maar het ambacht, het staan in de traditie, het mededogen.

We hebben het niet over zijn jeugd, zijn ouders en zijn opgroeien maar over zijn twijfels, zijn zoeken en proberen. Maanden werken aan een schilderij van de Piëta. Steeds zwarter werd het, immer donkerder. Hoe krijg ik macht over dit onderwerp?

 

  • Nederlands
  • Engels
Order the DVD